x
x
x
Trafikalt grunnkurs
Trafikalt grunnkurs inkl. mørkekjøring Kr 3700,-
Trafikalt grunnkurs ekskl. mørkekjøring Kr 2100,-
Mørkekjøring Kr 1600,-
Klasse B
Kjøretime (45 min.) Kr 750,-
Sikkerhetskurs på bane* Kr 4300,-
Sikkerhetskurs på veg Kr 8950,-
Førerprøve Kr 1500,-
Klasse B96/BE
Kjøretime (45 min.) Kr 900,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min.) Kr 900,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min.) Kr 900,-
Sikkerhetskurs på vei (135 min.) Kr 2700,-
Lastesikringskurs (90 min.) Kr 1200,-
Førerprøve BE Kr 1800,-

*NAF-baneleie er inkludert i prisen på sikkerhetskurs på bane, men transportetappe vil komme som tillegg.
Oppdatert 01.01.2021, med forbehold om endringer i pris.