x
x
x

Personvernerklæring for Steinkjer Trafikkskole AS

Behandlingsansvarlig

Knut Åge Inderberg er på vegne av Steinkjer Trafikkskole AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med oss via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kravene i trafikkopplæringsforskriften.
Innhenting av personopplysninger

Våre personopplysninger hentes fra folkeregisteret og/eller direkte med våre kunder.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Vi bruker TABS datasystem som leveres av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund som vi også er medlem av. De leverer også tjenesten «bookingkalender» på vår hjemmeside.

Sletting av personopplysninger

I henhold til forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. lagres opplysninger vi har mottatt i forbindelse med vårt kundeforhold lagres i våre aktive kunderegister i 10 år

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Postadresse: Postboks 3039, 7709 Steinkjer
Besøksadresse: Ogndalsvegen 66, 7716 Steinkjer
+47 482 07 700
kontakt@steinkjertrafikkskole.no